Công Ty TNHH MTV Kim Hoa Phong

Nhà máy: Lô số 3 ,Cụm Công Nghiệp Chợ Lò - Tam Thái , H. Phú Ninh - Tỉnh Quảng Nam.
Showroom 1: 377 Trần Cao Vân, Tp. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Showroom 2: 27 Trần Cao Vân, Tp. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại 1: 02369990990
Số điện thoại 2: 0935298892
Mã số thuế: 4000813669

Liên hệ với chúng tôi